قطعات مصرفیConsumable Parts

رزین

رزین تبادل یون با بالاترین کیفیت

در بسته بندی های 25 لیتری

 

فیلتر وایرکات

فیلتر W-20N

سایز: 300x29x500

نوع فیلتر: IN / EX with nipple

 

سیم برنجی وایرکات

قطر سیم: 0.20 - 0.25 - 0.30

مقدار مجاز استحکام کششی: 900N/mm2

کشیدگی: %1

دقت قطر سیم: 0.002-/0 میلیمتر

رسانایی: 13.5s/cm

 

الکترود مسی معمولی

الکترود مسی معمولی با طول 200 و قطر: 0.2

الکترود مسی معمولی با طول 300 و قطر: 0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 , 1.2 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 2 , 2.2

, 2.4 , 2.6 , 3 , 8

الکترود مسی معمولی با طول 400 و قطر: 0.3 , 0.5 , 0.6 , 0.8 , 1 , 1.2 , 1.4 , 1.5 , 2.2 , 2.4 , 2.6 , 2.8 , 3

 

الکترود مسی مولتی

الکترود مسی مولتی 2CH با طول 300 و قطر: 1.5 , 2

الکترود مسی مولتی 2CH با طول 400 و قطر: 1.5 , 2 , 2.5 , 3

الکترود مسی مولتی 3CH با طول 400 و قطر: 3 , 4 , 5 , 6

 

الکترود برنجی معمولی

الکترود برنجی معمولی با طول 300 و قطر: 0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 , 1 , 1.5 , 2 , 2.2 , 2.4 , 2.6 , 2.8 , 3 , 4 , 5 , 6

الکترود برنجی معمولی با طول 400 و قطر: 0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 , 1 , 1.1 , 1.2 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9 , 2 , 2.2 , 2.4 , 2.5 , 2.6 , 2.8 , 2.9 , 3 , 4 , 5 , 6

 

 

الکترود برنجی مولتی

الکترود برنجی مولتی 2CH با طول 300 و قطر: 1.5 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

الکترود برنجی مولتی 3CH با طول 400 و قطر: 3 , 4 , 5 , 6