ماشین سنگ تختSureface Grinding Machine

image
  • سنگ کاری تمام اتوماتیک با بهره گیری از PLC

مشخصات محصول

برای مشاهده مشخصات در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید