ماشین اسپارک ZNCZNC Spark Erosion Machine

image
  • دارای سیستم آرک گیر اتوماتیک
  • دارای سیستم اعلام حریق و قطع جرقه
  • حرکت سریع و کند پینول قابل تنظیم
  • تغییر پلاریته
  • تعیین اتوماتیک مبناء کار
  • کلید توقف ماشین و خاموش نمودن برق کلی ماشین

مشخصات محصول

برای مشاهده مشخصات در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید